Beton Kaplamalı Kanallarda Malzeme Dayanıklılığının İyileştirilmesi

Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisinde yer alan “Beton Kaplamalı Kanallarda Malzeme Dayanıklılığının İyileştirilmesi” konulu yazıdır.

Ülkemizde; beton kaplamalı sulama kanallarının planlanan servis ömürlerinin kısa oluşu, önemli sayılabilecek bakım ve onarım giderleri oluşturmaktadır. Günümüzde, rastgele dağılan liflerin betona katılması, betonun fiziksel ve mekanik özeliklerini iyileştirmek için kullanılan en etkin yöntemlerden biridir. Bu çalışmada polipropilen, cam, doğal (sızal), çelik lifler kullanılarak, liflerin ve farklı kür koşullarının beton performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üretilen beton numunelerinin basınç dayanımı, yarmada-çekme dayanımı, donma-çözülme direnci ve geçirimlilik özelikleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Cam lif katkısının ve pratikte uygulanabirliği nedeni ile de örtü altı kür uygulamasının beton özelikleri üzerinde daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç

Araştırmada elde edilen bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür:

  1. Kürün etkinliği arttıkça, tüm lif katkılı betonların basınç, yarmada-çekme, dinamik elastisite modülü ve geçirimsizlik performansları artmaktadır.
  2. Sentetik reçine esaslı kür malzemesi beton özellikleri üzerinde belirgin bir etki oluşturmamıştır.
  3. Beklendiği gibi, laboratuvar kürü en iyi sonucu vermektedir. Ancak gerek yapı özellikleri, gerekse şantiye koşulları açısından uygulanması mümkün görülmemektedir. Bunun yerine su tutucu örtülerle yapılacak kür uygulamasının da beton özellikleri üzerinde önemli iyileşmeler sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca örtülerin, birden fazla kullanıma olanak tanıması, maliyet açısından da sorun oluşturmayacaktır.
  4. Çelik lifler, su işleme derinliği dışındaki testlerde en iyi performansı sergilemiştir. Ancak çelik lifler; sınırlı bir tabaka kalınlığına sahip olan kanal kaplamasında; karışım içinde homojen dağılımın sağlanması, işlenebilme, perdahlama, yüzeyde kalan liflerde korozyon riski ve maliyet faktörlerinden dolayı sakıncalar oluş- turmaktadır.
  5. Polipropilen lifler de beton performansını artırmada etkili olmuştur. Buna karşın; polipropilen liflerin karışımın işlenebirliğini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Ayrıca karışım sırasında topaklanma sorunları yaşanmıştır. Homojen dağılımın her zaman sağ- lanamaması sonucu, tüm testlerde standart sapma artmıştır.
  6. Cam lifler, hem karışımda homojen bir dağılım sergilemiş, hem de beton yüzeyinin daha kısa sürede düzeltilmesine olanak sağlamıştır. Cam lifli beton, bütün kür koşulları ile, tüm deneylerde çelik lif dışındaki diğer katkı türlerinden daha iyi bir performans göstermiştir.

Yazar

Hasbi Yaprak , Aydın Öneş

Bağlantı

 

Tags: