Cem-FIL® Cam Elyaf Güvenlik Bilgi Formu MSDS

Cem-FIL® marka alkali dayanımlı cam elyafın, güvenlik bilgi formu (MSDS) yer almaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu’nda malzemenin kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Malzemeye ait şu başlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz;

 1. Cem-FIL® Cam Elyaf Güvenlik Bilgi Formu MSDSMaddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 2. Zararlılık tanımlanması,
 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
 4. İlk yardım önlemleri,
 5. Yangınla mücadele önlemleri,
 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 7. Elleçleme ve depolama,
 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler,
 10. Kararlılık ve tepkime,
 11. Toksikolojik bilgiler,
 12. Ekolojik bilgiler,
 13. Bertaraf etme bilgileri,
 14. Taşımacılık bilgisi,
 15. Mevzuat bilgisi,
 16. Diğer bilgiler.

Malzemenin kullanıldığı, depolandığı ortamlarda güvenlik bilgi formunun bulundurulması gerekmektedir. Bu güvenlik bilgi formunun birer kopyasını iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminize vermenizi ve bir kopyasını iş sağlığı ve güvenliği klasörünüzde saklanmasını öneririz. Bu prosedür, cam elyafa özel bir durum değildir. İşletmenize alacağınız her malzeme ile ilgili uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği prosedürüdür.

Bağlantı