Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisinde yer alan “Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi” konulu yazıdır.

Beton yapı uygulamalarında çok geniş uygulama alanına sahip bir malzemedir. Ancak, betonun gevrek bir malzeme olmasından dolayı bazı uygulamalarda farklı malzemeler ile desteklenmesi gereği doğmaktadır. Daha sünek bir yapı kazandırabilmek amacıyla betona katılan malzemelerden biride cam elyaftır. Cam elyaf katkısı, betonda oluşan çatlakların ani olarak yayılmasını engelleyerek beton dayanımın artışını sağlamaktadır. Bu çalışmada beton dayanım sınıfı C30 olarak belirlenmiş, farklı oranlardaki cam elyaf katkısının betonun basınç ve çekme dayanımı üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla, C30 beton sınıfında, sabit su/çimento oranına sahip 300 ve 350 dozlu beton numuneler hazırlanarak bu numunelerin ultrases geçiş hızı, basınç ve yarmada çekme dayanımları incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde özellikle 5 ve 10 kg/m3 cam lif katkısının beton basınç dayanımına olumlu etkisi gözlenmiştir. Ayrıca, cam lif oranındaki artışa bağlı olarak betonların çekme dayanımlarında artış meydana gelirken, ultrases geçiş hızlarında da düşüşler meydana gelmiştir.

Sonuç

Yapılan deney çalışmaları sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

  1. Cam lifin, beton karışımına ilave oranına bağlı olarak işlenebilirlikte düşüş meydana gelmiştir. Özellikle 15 ve 20 kg/m3 cam lif katkısı bulunan numunelerin karıştırılmaları ve kalıba yerleştirilme süreleri uzun sürmüştür.
  2. Cam lif katkısının betonun basınç dayanımına etkisi belirli lif oranlarında olumlu etki göstermiştir. Dayanım artışı referans numunelere göre %2 ile %5 arasında kalmıştır. Deneylerde 59,84 MPa lık maksimum basınç dayanımı 350 dozlu ve 10 kg/m3 cam lif içeren numunelerden elde edilmiştir.
  3. Yapılan deneylerde cam lif katkısının, betonun yarmada-çekme dayanımına katkısının daha belirgin olduğu görülmüştür. Yarmada-çekme dayanımına olan etki %8 ile %15 arasında olduğu tespit edilmiştir. Deneylerde 3,49 MPa lık maksimum yarmada-çekme dayanımını ise 350 dozlu ve 15 kg/m3 cam elyaf içeren numunelerden elde edilmiştir.
  4. Cam elyaf oranındaki artışa bağlı olarak beton numunelerin ultrases geçiş hızlarında düşüş meydana gelmiştir. 4,45 km/sn lik en düşük ultrases geçiş hızı 350 dozlu ve 20 kg/m3 cam lif katkılı numunelerden elde edilmiştir.

Yazar

Servet Yıldız, Yakup Bölükbaş, Oğuzhan Keleştemur

Bağlantı

Yazının tamamına yayımlandığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tags: