Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre konularında kullanıcısına bilgi veren dokümanlardır. Çalışanlarınız cam elyafı kullanmadan önce, güvenlik bilgi formu ile eğitim vermenizi ve güvenlik bilgi formunun gerekliliklerini yerine getirmenizi öneriyoruz.