Prekast Üretiminde Cam Elyaf Tabancası Sorunlarını Giderme

Prekast üretimi sırasında kullandığınız cam elyaf tabancasında oluşabilecek sorunların olası nedenlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Sorun
Olası Nedeni
Elyaf tabancasında elyaf takılması- Hava taşıyıcı düzgün ayarlanmamış
- Kırılmış yada aşınmış bıçaklar
- Destek silindiri yada kesme namlusunun hatalı hizalanması
- Kompresörden gelen havanın değişken olması
- Kesici içerisinde nem yada çimento olması
Az cam elyaf çıkışı, kompresörde fazla hava kullanılması- Aşınmış motor rulmanları
- Hava filtresinin dolmuş olması
- Egzozun dolmuş olması
- Yağın bitmiş olması
Uzun elyaf lifi çıkması- Aşınmış yada yontulmuş bıçaklar
- Aşınmış destek silindiri
Değişen uzunlukta elyaf lifleri, kısa elyaf lifleri- Yayın yetersiz gerginliği
Elyaf giriş kısmında balonlaşma- Yayda aşırı gerilim olması
- Aşınmış yada bozuk destek silindiri
- Aşınmış yay
Cam elyaf lif çıkışının değişken olması- Kompresörden gelen havanın değişken olması
- Yay gerginliğini etkileyen besleme borusunun hizalanmaması